Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Välfärd nära dig

Svensk välfärd på svenska villkor

För Sverigedemokraterna är välfärden ett av de allra viktigaste områdena. Vår politik för en förstärkt och förbättrad svensk välfärd är omfattande och väl genomarbetad. Sverigedemokraterna förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet. Ett Sverige där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben. På samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

Till de mest centrala delarna av välfärden räknar vi vården, skolan och omsorgen samt de ekonomiska trygghetssystemen i form av försörjningsstöd, pension, arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring.

Sverigedemokraterna är övertygade om att en väl fungerande välfärd i Sverige förutsätter att våra svenska skattepengar går till att finansiera svensk välfärd, och att det är våra folkvalda politiker på olika nivåer som beslutar om regelverk och lagstiftning. Vi säger därför bestämt nej till alla försök att skapa en EU-gemensam välfärd där rätten att bestämma om våra pensioner, vår föräldraledighet eller vår barnomsorg flyttas längre från de svenska väljarna.

Sverigedemokraterna vill:

Stoppa kvoteringen av föräldraförsäkringen. Under våren 2019 väntas krav införas om att kvotera föräldraförsäkringen i hela EU. Även om miniminivån just nu kommer att bli två månader av föräldrapenningen som inte kan överlåtas till den andra föräldern, och att detta därför inte ändrar den svenska lagen, ger detta EU ytterligare makt över familjens frihet. Sverigedemokraterna säger naturligtvis nej till detta. Vår invändning är att det givetvis ska vara upp till föräldrarna själva att besluta om hur de vill fördela sina föräldradagar sinsemellan, dessutom bör inte denna fråga hanteras på EU-nivå överhuvudtaget.

Värna bestämmandet över vår barnomsorg. Barnomsorgen, och hur den fungerar, skall regleras i Sverige, inte minst eftersom vi redan har ett väl utbyggt system kring detta på kommunal nivå i Sverige. Sverigedemokraterna motsätter sig planerna på att barnomsorgen
ska regleras av EU.

Stoppa ett gemensamt pensionssystem i EU. Pensionsfrågor skall regleras genom de bestämmelser som finns kring exempelvis tjänstepension och inkomstpension. Nu tas dock första stegen för harmonisering av pensionsreglerna inom EU, vilket öppnar för en försämring av de svenska pensionerna. Den pension våra medborgare har arbetat ihop ska inte kompromissas eller harmoniseras med pensionen för andra länders medborgare. Vi säger därför nej till alla steg mot ett försök att införa pensionslagstiftning på EU-nivå.