Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Våra viktigaste EU-frågor

Det är mycket som vi vill förändra i Europaparlamentet.
Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss.

Asyl, återvandring och gränsskydd

Migrationen är vår tids stora ödesfråga. För att förhindra fler migrationskriser behöver EU:s yttre gränsskydd vara starkt och medlemmarna måste återfå rätten att freda sina nationsgränser.

Organiserad kriminalitet, islamism och andra säkerhetshot

Sverigedemokraterna är för ett starkt samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, terrorism samt islamism och annan extremism. Vi är samtidigt en tydlig garant för att EU inte får mer makt än vad som är nödvändigt för att skapa ett mervärde i samarbetet mot gränsöverskridande hot.

Yttrandefrihet och censur på Internet

I en tid då EU i många avseenden hotar internet, arbetar Sverigedemokraterna för ett fortsatt fritt Internet och strävar efter att stärka yttrandefriheten. Vi vill modernisera sådana regelverk som kommit att bli föråldrade, hellre än att rulla tillbaka utvecklingen.

Miljö, klimat och djurvälfärd

Förvaltarskapstanken är grundläggande för Sverigedemokraterna och miljöfrågorna har en central roll i partiets politik. Miljöfrågorna ofta gränsöverskridande och det är viktigt med samarbete, inom Europa såväl som globalt. Sverigedemokraterna vill även arbeta för att den svenska modellen före djurhållning ska vara förebilden för hela EU.

Vår politik från A-Ö