Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Vår Europapolitik

Det är mycket som vi vill förändra i Europaparlamentet.
Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss.

Asyl, återvandring och gränsskydd

Migrationen är vår tids stora ödesfråga. För att förhindra fler migrationskriser behöver EU:s yttre gränsskydd vara starkt och medlemmarna måste återfå rätten att freda sina nationsgränser.

Organiserad kriminalitet, islamism och andra säkerhetshot

Sverigedemokraterna är för ett starkt samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, terrorism samt islamism och annan extremism. Vi är samtidigt en tydlig garant för att EU inte får mer makt än vad som är nödvändigt för att skapa ett mervärde i samarbetet mot gränsöverskridande hot.

Yttrandefrihetsfrågor och censur på Internet

I en tid då EU i många avseenden hotar internet, arbetar Sverigedemokraterna för ett fortsatt fritt Internet och strävar efter att stärka yttrandefriheten. Vi vill modernisera sådana regelverk som kommit att bli föråldrade, hellre än att rulla tillbaka utvecklingen.

Miljö, klimat och djurvälfärd

Förvaltarskapstanken är grundläggande för Sverigedemokraterna och miljöfrågorna har en central roll i partiets politik. Miljöfrågorna är ofta gränsöverskridande och det är viktigt med samarbete, inom Europa såväl som globalt. Sverigedemokraterna vill även arbeta för att den svenska modellen före djurhållning ska vara förebilden för hela EU.

Asyl, återvandring och gränsskydd

Organiserad kriminalitet, islamism och andra säkerhetshot

Yttrandefrihetsfrågor och censur på Internet

Miljö, klimat och djurvälfärd

1. Peter Lundgren

Chaufför, Gnosjö

Peter Lundgren är en 56-årig lastbilschaufför från Småland, som snart gjort en mandatperiod i Bryssel. Utöver alla de frågor som man som parlamentsledamot hanterar har han haft ett särskilt fokus på transportfrågor, då svenska åkerier är hårt drabbade av den orättfärdiga konkurrens de möter på landets vägar. Peter har också jobbat intensivt med att bygga Sverigedemokraternas relationer runt om i Europa och möjliggjort partiets förflyttning till partigruppen Europeiska konservativa och reformister, ECR, i Europaparlamentet.

2. Jessica Stegrud

Business controller, Vellinge

Jessica Stegrud är 48 år, uppvuxen på Gotland men bor sedan drygt tjugo år tillbaka i Skåne. Hon har hela sitt yrkesliv arbetat som ekonom i olika befattningar, då framför allt inom energibranschen där hon bland annat har arbetat med prognoser, investeringskalkyler och lönsamhetsanalyser. Jessica har alltid haft ett brinnande samhällsengagemang, och har de senaste åren – tack vare sitt stora intresse för politik och skrivande – byggt upp ett politiskt nätverk och en plattform på sociala medier. Hon beskriver sig själv som “yttrandefrihetsvurmare” och anser att betydelsefulla beslut skall fattas på saklig grund och föregås av gedigna konsekvensanalyser.

3. Charlie Weimers

Politiskt sakkunnig, Värmland

Charlie Weimers är 36 år gammal och har en lång bakgrund inom borgerligheten. Där ansågs han vara en av de ledande konservativa rösterna, och under hans ledning lämnade Kristdemokratiska Ungdomsförbundet socialliberala hållningar i många frågor och kom att bli ett förbund som utmanade multikulturalism, genusideologi och slapphänt kriminalpolitik. Charlie kommer från Hammarö i Värmland, där han också har varit kommunalråd. Just nu arbetar han som politiskt sakkunnig i ECR, den konservativa och reformistiska gruppen i Europaparlamentet, som är Sverigedemokraternas partigrupp i Bryssel.

1. Peter Lundgren

Chaufför, Gnosjö

Peter Lundgren är en 56-årig lastbilschaufför från Småland, som snart gjort en mandatperiod i Bryssel. Utöver alla de frågor som man som parlamentsledamot hanterar har han haft ett särskilt fokus på transportfrågor, då svenska åkerier är hårt drabbade av den orättfärdiga konkurrens de möter på landets vägar. Peter har också jobbat intensivt med att bygga Sverigedemokraternas relationer runt om i Europa och möjliggjort partiets förflyttning till partigruppen Europeiska konservativa och reformister, ECR, i Europaparlamentet.

2. Jessica Stegrud

Business controller, Vellinge

Jessica Stegrud är 48 år, uppvuxen på Gotland men bor sedan drygt tjugo år tillbaka i Skåne. Hon har hela sitt yrkesliv arbetat som ekonom i olika befattningar, då framför allt inom energibranschen där hon bland annat har arbetat med prognoser, investeringskalkyler och lönsamhetsanalyser. Jessica har alltid haft ett brinnande samhällsengagemang, och har de senaste åren – tack vare sitt stora intresse för politik och skrivande – byggt upp ett politiskt nätverk och en plattform på sociala medier. Hon beskriver sig själv som “yttrandefrihetsvurmare” och anser att betydelsefulla beslut skall fattas på saklig grund och föregås av gedigna konsekvensanalyser.

3. Charlie Weimers

Politiskt sakkunnig, Värmland

Charlie Weimers är 36 år gammal och har en lång bakgrund inom borgerligheten. Där ansågs han vara en av de ledande konservativa rösterna, och under hans ledning lämnade Kristdemokratiska Ungdomsförbundet socialliberala hållningar i många frågor och kom att bli ett förbund som utmanade multikulturalism, genusideologi och slapphänt kriminalpolitik. Charlie kommer från Hammarö i Värmland, där han också har varit kommunalråd. Just nu arbetar han som politiskt sakkunnig i ECR, den konservativa och reformistiska gruppen i Europaparlamentet, som är Sverigedemokraternas partigrupp i Bryssel.

Vår politik från A-Ö